Nieuwe module: Prijsindexatie cursusplanner tarieven

donderdag 24 november 2022 / Aantal keer gelezen (138)

 

 

Vanaf versie 8.5.8 is de module ‘Indexatie cursusplanner tarieven’ beschikbaar

  • Met deze module kunt u de prijzen indexeren van reeds geplande en de nog te plannen cursussen.
  • Onder het beheer hoofdmenu zijn twee nieuwe pagina's toegevoegd, Opdracht toevoegen en Historie.
  • Op de pagina Opdracht toevoegen is het mogelijk om een indexeringsopdracht toe te voegen, er kunnen opdrachten worden toegevoegd voor negen verschillende tarieftypen (welke mogelijkheid beschikbaar is, is afhankelijk van afgenomen modules): trajecttype, extra factuurpost, prijslijst, cursussoort, cursustraject, organisatie, cursus, cursustraject, inschrijving.
  • Per type tarief zullen extra - tarief type afhankelijke - filter opties beschikbaar zijn om de lijst van gevonden tarieven te beperken.
  • De lijst met resultaten kunnen worden toegevoegd als indexeringsopdracht. Het is mogelijk om deze opdracht in te plannen op een bepaalde datum/tijd.
  • De pagina Historie laat een overzicht zien van gemaakte indexeringsopdrachten. Het is hier mogelijk om de status te zien (Gepland/In Process/Afgerond) en de resultaten kunnen worden geëxporteerd naar Excel.
  • Per cursussoort, klant en prijslijst is een mogelijkheid beschikbaar om een ‘vooraf gedefinieerd indexeringspercentage’ op te voeren. Dit is een zogenaamde indexeringsafspraak. Als deze afspraak niet gemaakt is kan de opleider dit leeg laten en kan de opleider zelf bepalen wat het indexeringspercentage is.

Mocht er interesse zijn in de werking van deze module dan is hiervoor een document beschikbaar met (functionele) uitleg.

Ook is een korte demo mogelijk.

Nieuwe module: Prijsindexatie cursusplanner tarieven

Contact met ChainWise

Meer weten over ChainWise Cursusplanner? Van gedachten wisselen over uw specifieke bedrijfssituatie? Een demonstratie van ChainWise Cursusplanner aanvragen? De kortste weg is een direct belletje met Richard Mast: 06 15 24 18 14