Jaco Cornelissen, algemeen directeur Veiligheidspiramide

Jaco Cornelissen, algemeen directeur Veiligheidspiramide

‘Met de door ChainWise gerealiseerde koppeling/API tussen Business Monitor en ChainWise Cursusplanner, verloopt ons cursisten evaluatietraject nu ook volledig digitaal.’

Ter introductie 

Jaco Cornelissen is algemeen directeur bij Veiligheidspiramide, gespecialiseerd in opleidingen en trainingen op het gebied van veiligheid. Uitgangspunt om voor de opdrachtgever aan de slag te gaan is altijd:  ‘Iedereen doet mee’. Immers, als alle medewerkers weten hoe ze in een crisissituatie effectief kunnen handelen, kan escalatie worden voorkomen. Ook de minder voor de hand liggende issues zoals weerbaarheid en opvang na traumatische gebeurtenissen worden opgepakt. Daarom biedt Veiligheidspiramide ook trainingen aan op gebied van agressie & geweld, weerbaarheid en opvang na schokkende gebeurtenissen of crisismanagement. 

Positief

Jaco: ‘Voor mij is het allerbelangrijkste dat wij als team de registratie van cursisten, diploma’s en alles wat daar mee te maken heeft, goed kunnen managen. Ik heb als interim-directeur bij andere opleiders al ervaring opgedaan met ChainWise Cursusplanner en die was positief. Om die reden is Veiligheidspyramide vanaf de oprichting met ChainWise Cursusplanner aan de slag gegaan.’

Kennis

‘Er is dus geen sprake geweest van een selectieprocedure en ook voor de implementatie is geen uitgebreid traject noodzakelijk geweest. We kenden het pakket immers en wisten hoe we ons moesten voorbereiden. We hebben met onze kennis veel tijd gewonnen.’  

Docentenportaal

‘Intern wordt ChainWise Cursusplanner ingezet door onze klantcoördinatoren en sales. Dit geldt ook voor onze projecten en de facturatie. Een aantal van onze klanten maakt gebruik van ons extranet en we zijn nu bezig om onze freelance instructeurs via het docentenportaal te kunnen laten werken. Alle relevante informatie om direct aan het werk te kunnen is dan digitaal voorhanden, het bespaart de instructeur veel werk.’

API Business Monitor

ChainWise heeft voor ons een koppeling/API gerealiseerd met de applicatie Business Monitor die door ChainWise Cursusplanner wordt gevoed met de te evalueren cursussen. Hierdoor hoeft niet langer op papier te worden geëvalueerd, de cursisten doen de beoordeling na afloop van de training digitaal. De evaluaties worden vervolgens door Business Monitor teruggeschoten naar ChainWise Cursusplanner. Heel effectief.’

Contact met ChainWise

Meer weten over ChainWise Cursusplanner? Van gedachten wisselen over uw specifieke bedrijfssituatie? Een demonstratie van ChainWise Cursusplanner aanvragen? De kortste weg is een direct belletje met Richard Mast: 06 15 24 18 14