Nieuwe planmethodiek in ChainWise Cursusplanner Afgelopen oktober hebben we een klantenmiddag georganiseerd voor onze Cursusplanner gebruikers met als onderwerp ‘Plannen in ChainWise’.

donderdag 12 april 2018 / Aantal keer gelezen (544)

De waardevolle input die hierbij naar voren is gekomen hebben wij zoveel mogelijk vertaald naar, en meegenomen bij, de ontwikkeling van de nieuwe planlogica.

Nieuw platform

Met de eerdere ontwikkeling van ChainWise 8 is de focus gelegd op de vernieuwing van de voorkant van de applicatie - de user interface. De vernieuwing van de planlogica is de start voor de omzetting van ChainWise naar een nieuw platform.We maken hierbij gebruik van Angular. Met dit applicatieframework kunnen we bestaande techniek en functionaliteit combineren met nieuwe technieken en daarmee het gehele ChainWise platform gefaseerd overzetten.

Futureproof

Erg belangrijk hierbij is dat we daarmee ook futureproof blijven. Enerzijds doordat de nieuwe technieken weer langer ondersteund blijven dan de huidige technieken. Anderzijds kunnen we hier ook een nieuwe generatie ontwikkelaars mee aanspreken, waardoor wij als organisatie ook ‘jong’ blijven. Wat ons betreft alleen maar plussen.

Status

De status van de ontwikkeling van de nieuwe planlogica is dat we met een team van 2 lead developers, ondersteund door 3 software developers, vanuit alle input aan de slag zijn gegaan met het functionele en technische ontwerp. Nadat deze gereed waren, hebben we deze in een vijftal klantmeetings getest op volledigheid en werkbaarheid. Hier zijn mooie extra inzichten bijgekomen.

Ontwikkelingen

Momenteel wordt er door een team van 4 ontwikkelaars volop ontwikkeld om de nieuwe planlogica zo goed en passend mogelijk beschikbaar te krijgen. Aangezien de software agile/iteratief ontwikkeld wordt, houdt dat in dat we soms een pasje terug moeten doen, keuzes moeten heroverwegen of herzien, om dan vervolgens weer vooruit te kunnen. Ons motto hierbij is: “liever goed dan snel.” De voortschrijdende inzichten hebben ertoe geleid dat we ondanks alle inspanningen iets vertraging hebben opgelopen. Daar waar de wens was om eind Q1 een eerste versie beschikbaar te hebben, hebben wij de planning wat moeten verruimen en richten we onze pijlen nu op eind april.
Als deze eerste versie gereed is wil dat niet zeggen dat het klaar is. We hebben ruimte gereserveerd voor vervolgwensen die ongetwijfeld gaan ontstaan o.b.v. het inzicht vanuit de praktische inzet bij klanten.

Nieuwe planmethodiek in ChainWise Cursusplanner

Contact met ChainWise

Meer weten over de oplossingen die wij bieden? Van gedachten wisselen over uw specifieke bedrijfssituatie? Een demonstratie van onze bedrijfssoftware aanvragen? De kortste weg is een direct belletje met Egbert Horsselenberg: 06 53 53 05 78